Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Ringerike
Stilling
Instruktør
Telefon
+4732261267
E-post
Anne.Margre...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser