Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Ringerike
Stilling
Instruktør
Telefon
+4793245551
E-post
Preben....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser