Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Kongsberg
Stilling
Avdelingsleder
Telefon
+4732261272
E-post
Stine.Karin.Wett...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser