Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Drammen
Stilling
Instruktør
Telefon
+4732261209
E-post
Truls.Ro...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser