Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
UngInvest AIB
Kontor
UngInvest - AIB Hallingdal
Stilling
Lektor m/tilleggsutd
Telefon
E-post
Grethe.Ulvu...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser