Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs
Stilling
Rektor
Telefon
+4732240100
E-post
Kaia.Er...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser