Idrettsfag

Du kan velge både breddeidrett og toppidrett, og målet er å få til en sterkere fokusering på lederutvikling.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Nyhet høsten 2018: Toppidrett håndball eller fotball med studiespesialisering!

St. Hallvard vgs. har videreutviklet Utdanningsprogram Idrettsfag etter de nye læreplanene i Kunnskapsløftet.

Modellen er den samme som alle skoler med Utdanningsprogram Idrettsfag bruker. St. Hallvard legger opp til et variert tilbud. Her blir det mulighet for både breddeidrett og toppidrett, og målet er å få til en sterkere fokusering på lederutvikling.

Utdanningsprogram idrettsfag 
Gir generell studiekompetanse på lik linje med alle de andre fagene utenfor realfagsretningen. Fagkretsen består av vanlige studieforberedende fag som norsk, matematikk, språk og samfunnsfag ved siden av de spesielle idrettsfagene.

Fag- og timefordeling
Fellesfagene er som på vanlig studieforberedende, men litt annerledes fordelt mellom årene. Første året minst idrettsfag, men disse øker kraftig i andre og tredje året. Legg merke til at uken har 27,5 timer!


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 10. august 2018.