Idrettsfag

Mer enn 30 års erfaring med idrettsfag

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

St. Hallvard vgs. har videreutviklet Utdanningsprogram Idrettsfag etter de nye læreplanene i Kunnskapsløftet.

Modellen er den samme som alle skoler med Utdanningsprogram Idrettsfag bruker. St. Hallvard legger opp til et variert tilbud. Her blir det mulighet for både breddeidrett og toppidrett, og målet er å få til en sterkere fokusering på lederutvikling.

Utdanningsprogram idrettsfag 
Gir generell studiekompetanse på lik linje med alle de andre fagene utenfor realfagsretningen. Fagkretsen består av vanlige studieforberedende fag som norsk, matematikk, språk og samfunnsfag ved siden av de spesielle idrettsfagene.

Fag- og timefordeling
Fellesfagene er som på vanlig studieforberedende, men litt annerledes fordelt mellom årene. Første året minst idrettsfag, men disse øker kraftig i andre og tredje året. Legg merke til at uken har 27,5 timer!

Tabellen viser til 60 minutters timer.

Fellesfag Vg1 Vg2 Vg3
Religion og etikk - - 2,5
Norsk 3 3 4
Matematikk 4 2,5 -
Naturfag 4 - -
Engelsk 4 - -
2. fremmedspråk 3 3 -
Samfunnsfag - 2,5 -
Geografi - 1,5 -
Historie - 1,5 4
Sum fellesfag 18 14 10,5
Felles programfag 5,5 9 13
Valgfrie programfag 4 4 4
Totalt 27,5 27,5 27,5

 

I de valgfrie programfagene vil breddeidretten ligge som en plattform i bunnen på vg1. Her satser vi på et variert idrettstilbud og allsidighet i utviklingen.

Fra vg2 vil elevene kunne velge mellom å fortsette med breddeidretten eller å velge et toppidrettsrettet tilbud med mer vekt på egenutvikling. I vg3 kan elevene velge mellom å fortsette breddeidretten med variasjon og allsidighet eller å fortsette mot en toppidrettssatsing. Skolen jobber fortsatt med å få til et eget valgfritt programfag i Lederutvikling.

Med denne modellen kan skolen føre videre det beste fra den populære studieretningen for idrettsfag som startet på St. Hallvard i 1979.

Skolen har en meget erfaren og velutdannet lærergruppe til å dekke alle målene i de nye læreplanene. Alle lærerne har jobbet ved skolen i mange år og har utviklet en solid faglig og pedagogisk plattform. Samtidig har alle god tilknytning til aktividretten på høyt nivå innenfor mange idretter, både på regionalt nivå og på landslagsnivå. Gruppen består nå av 7 lærere som til sammen kan dekke opp mange idretter.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 11. mars 2016.