Felles programfag

Treningslære

Faget gir grunnleggende og gode kunnskaper for videre arbeid med idrett. 

Disse emnene er hovedområder i programfaget:

 • Treningsplanlegging
 • Kroppens oppbygning og funksjon
 • Treningsformer og treningsmetoder
 • Trening og helse

Treningslæra er selve basisfaget i studieretningen.

 

Idrett og samfunn

I dette faget vil du lære mer om hvordan idretten er en del av norsk kultur, og du vil få kjennskap til hvordan idrett og friluftsliv er lagt til rette i ditt nærmiljø. Du vil også få kunnskaper om idrettshistorie, med bl.a. de olympiske lekene. 

Hovedområder i programfaget:

 • Organisering av idrett
 • Idretten i samfunnet
 • Idrettens verdigrunnlag

Du vil jobbe med spennende og aktuelle temaer som for eksempel: trening og helse; idrett, natur og miljøvern; doping, idrett og vold; finansiering, politikk og idrett; likestilling og fair play; barne- og ungdomsidrett og bredde- og toppidrett.

Undervisningen vil variere mellom lærerforedrag, innleveringer av oppgaver, prosjekt- og gruppearbeider, framlegginger, filmer og bruk av Internett og databaser.

 

Treningsledelse

Gode treningsledere er av stor betydning for arbeidet med all idrettslig aktivitet. 

Treningsledelse er først og fremst et praktisk fag, og vi skal øve på vår egen klasse, andre klasser på skolen, elever fra barneskole og ungdomsskole. 

Hovedområder i programfaget:

 • Trener- og lederrollen
 • Treningsledelse i praksis
 • Arrangement

Skolen har tradisjon for å arrangere blant annet ”Tine-stafetten” og ”St. Hallvard-lekene”.

 

Aktivitetslære

Idrettsaktivitet har blitt en sentral del av kulturen i Norge. Opplæringen i programfaget skal fremme glede, spenning og utfordring og bidra til opplevelser og mestring. 

Hovedområder i programfaget:

 • Idrettsaktiviteter
 • Basistrening
 • Friluftsliv

Det typiske for idrettslinja på St. Hallvard er at elevene får praktiske erfaringer med og kunnskaper om et stort og variert utvalg av aktiviteter. Vi kan nevne tilbud som: fotball, håndball, basketball, orientering, svømming, turn, tennis, innebandy, klatring, ski og skøyter.

På vg1 er det vanlig å legge inn et skikurs på 3 dager.

Friluftsliv er en viktig del av aktivitetslæra på alle trinn. Dette omfatter overnattingsturer på 2-3 dagers varighet. Eksempler kan være fotturer, kanotur, seiltur, sykkeltur, skitur i vinterfjellet med graving og overnatting i snøhule.


Publisert 27. november 2013, oppdatert 15. november 2018.