Valgfrie programfag

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Breddeidrett

Opplæringen i faget breddeidrett skal gi ungdom mulighet til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring. 

Hovedområder i programfaget:
  • Idrettsaktiviteter
  • Basistrening
  • Fysisk aktivitet og helse

Aktivitetene skal gi utfordring, spenning, glede og mestring og bidra til opplevelser og samhold.

 

Toppidrett

Skolen tilbyr toppidrett som valgfritt programfag for elever på vg2 og vg3. Dette fem-timers programfaget kan også velges av elever fra andre studieretninger.

Faget skal gi unge idrettsutøvere som ønsker å satse på målrettet og systematisk trening innen konkurranseidrett, mulighet til det. Vi ønsker å legge til rette for at elevene kan kombinere videregående opplæring med idrett på høyt nivå.

Toppidrett består av tre hovedområder:
  • Treningsplanlegging
  • Basistrening
  • Ferdighetsutvikling

Treningsplanlegging omfatter forhold som er viktige for trening på kort og lang sikt og å lage egne planer for treningen ut fra spesialidrettens krav. Basistreningen omfatter variert og grunnleggende trening som er viktig for prestasjonsutviklingen og for å forebygge skader. Ferdighetsutvikling omfatter systematisk og målrettet trening av ferdigheter i spesialidretten.

Opplæringen skal omfatte temaer som krav til adferd og livsstil, betydning av restitusjon, kosthold og væskebalanse.

En fordypningslærer vil være ansvarlig for undervisning og oppfølging i spesialidretten, evt. i samarbeid med elevenes trenere.

 

Lederutvikling

 St. Hallvard vgs. har lang tradisjon i å forsyne området med gode trenere og ledere i barne- og ungdomsmiljøene. Skolen ønsker å sette enda mer fokus på lederutviklingen gjennom å prioritere dette programfaget.

Lederutvikling blir foreløpig bare tilbudt på vg3-trinnet.

Sammen med faget Treningsledelse vil dette bli et ”storfag” som vil gjøre elevene enda bedre rustet til å ta på seg lederoppdrag i idrettsmiljøet.

Hovedområder i programfaget:

  • Ledelsesteori
  • Ledelse i praksis
  • Arrangement

Lederutvikling er i hovedsak et praktisk fag, hvor vi legger praksisen i det lokale idrettsmiljøet.


Publisert 27. november 2013, oppdatert 15. november 2018.