Mer informasjon om musikkfag

Musikk vg1

Programfag til valg 5 t/u Hovedområder
Musikk Hovedinstrument 1 t/u Biinstrument 0,5 t/u + 0,5 t/u Samspill 2 t/u Anvendt musikklære 1 t/u
Programfag til valg 2 t/u Hovedområder
Lytting Musikkforståelse Musikkens elementer

Du får individuell undervisning på et hovedinstrument og to biinstrument. Sang og piano er obligatoriske biinstrumenter for dem som har et strykeinstrument, blåseinstrument eller slagverk som hovedinstrument. Har du sang eller piano som hovedinstrumentet, velger du et biinstrument i tillegg.

I samspill arbeider elevene i grupper som øver inn et repertoar som fremføres på huskonserter.

I anvendt musikklære lærer du mer om musikkens elementer – skalaer, melodier, intervaller, rytmer,
Alle hovedområdene i et programfag får en felles karakter.

 

Musikk vg2 og vg3

Felles programfag 5 t/u Hovedområder
Instrument, kor, samspill 1 (vg2) Hovedinstrument 1 t Biinstrument 0,5 t Besifringsspill 0,5 t Kor og samspill 3 t
Instrument, kor, samspill 2 (vg3) Hovedinstrument 1 t Øvingslære 1 t Kor og samspill 3 t

 

Programfag til valg 5 t/u

Hovedområder

Musikk i perspektiv 1 (vg2)

Lyttetrening

Musikkhistorie

Musikk i perspektiv 2 vg3)

Musikkhistorie

Musikkhistorisk fordypning

I vg2 lærer du om musikkens historie og utvikling i et samfunnsmessig perspektiv fra middelalderen fram til 1900-tallet gjennom lytting og musikkteori.

I vg3 fortsetter musikkhistorien fra det 20.århundre fram til i dag med fordypning i to valgte perioder.

Vg3 bygger på vg2 i alle hovedområdene. 

 

Programfag til valg 2 t/u

Hovedområder

Ergonomi og bevegelse 1

Dans, bevegelse og idrett

Trening og livsstil

Ergonomi og bevegelse 2

Dans, bevegelse og idrett

Trening og livsstil

Dans, bevegelse og idrett omfatter norske folkedanser, stilhistoriske danser og danseformer fra vår tid. Idrett, samarbeid, toleranse og omsorg er også sentralt.

Trening og livsstil omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering av egentrening ut fra egne forutsetninger og mål i et helsefremmende perspektiv.

 

Felles programfag 5 t/u

Hovedområder

Instruksjon og ledelse (vg2)

Ensembleledelse

Produksjonsledelse

I ensembleledelse lærer du dirigering og partiturforståelse på et grunnleggende nivå.

Produksjonsledelse handler om planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av produksjoner og aktiviteter for forskjellige målgrupper, som finnes i barnehage, skoler, ungdomsklubber og eldresentre. Faget formidling (se neste programfag) støtter opp under dette hovedområdet.

 

Programfag til valg 5 t/u

Hovedområder

Musikk fordypning 1 (vg2)

Gehørtrening

Komponering

Formidling

Musikk fordypning 2 (vg3)

Gehørtrening

Komponering

Formidling

I gehørtrening lærer du om sammenhenger mellom notebilde og klingende musikk. Faget bygger på anvendt musikklære i 1.klasse.

Komponering omfatter teknikker for harmonisering, arrangering og komponering ved bruk av datateknologi.

I formidling lærer du å vurdere egen og andres utøvende virksomhet og å arbeide med produksjoner.

Vg3 bygger på vg2 i alle hovedområdene.


Publisert 5. august 2016, oppdatert 29. januar 2018.