Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet for studiespesialisering passer for deg som er interessert i å arbeide med teoretiske fag, og ønsker å forberede deg for videre studier ved universitet og høyskoler.

Utdanningsprogrammet kan gi deg både generell og spesiell studiekompetanse, alt etter hvilke fag du velger. Reglene for dette er under stadig endring, så her må du holde deg orientert.

Utdanningsprogrammet består av fellesfag og programfag. I vg1 er det kun fellesfag. Du må likevel velge mellom P- eller T-matematikk og fremmedspråk.

Nedenfor ser du en fag- og timeoversikt for fellesfag. 

Fordeling av fag Vg1 Vg2 Vg3
Norsk 3 3 4,5
Matematikk 4 2,5 -
Naturfag 4 - -
Engelsk 4 - -
2. fremmedspråk 3 3 -
Samfunnsfag 2,5
Geografi 1,5
Religion 2,5
Historie  - 1,5 3
Kroppsøving 1,5 1,5 1,5

 
Programområder

Vg2
og Vg3
Først velger du programområde, deretter minst to fag fra dette området. Det tredje faget velger du fritt. Programfag og programfagkombinasjoner som er mulige, vil variere fra år til år.

Her kan du lese mer om de ulike fagene:

Nivå III spansk, tysk og fransk tilbys via Nettskolen Buskerud.

Generell studiekompetanse
er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høyskoler. Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå vg1, vg2 og vg3 fra følgende utdanningsprogram:

  • Idrettsfag
  • Musikk, dans og drama
  • Studiespesialisering *

* Spesiell studiekompetanse
Noen studier stiller krav om spesiell studiekompetanse. Det vil i de fleste tilfeller si at du må ha valgt realfag i vg2 og vg3.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 30. januar 2020.