Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet for studiespesialisering passer for deg som er interessert i å arbeide med teoretiske fag, og ønsker å forberede deg for videre studier ved universitet og høyskoler.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Utdanningsprogrammet kan gi deg både *generell og spesiell studiekompetanse, alt etter hvilke fag du velger. Reglene for dette er under stadig revisjon, så her må du holde deg orientert.

Utdanningsprogrammet består av fellesfag og programfag. I vg1 er det kun fellesfag. Du må likevel velge mellom P- eller T-matematikk og fremmedspråk.

I vg2 og vg3 må du velge 12 timer hvert år fra programfagene. Du må ha minimum 8 timer felles programfag innen det programområdet du velger på vg2 og vg3, det betyr to fag per år i og med at alle programfag har fire uketimer.

Nedenfor ser du en fag- og timeoversikt for de tre årene.

Programområder

Vg2
og Vg3
Først velger du programområde, deretter minst to fag fra dette området. Det tredje faget velger du fritt. Programfag og programfagkombinasjoner som er mulige, vil variere fra år til år.

Nivå III spansk, tysk og fransk tilbys via Nettskolen Buskerud.

* Generell studiekompetanse
er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høyskoler. Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå vg1, vg2 og vg3 fra følgende utdanningsprogram:

  • Idrettsfag
  • Musikk, dans og drama
  • Studiespesialisering

* Spesiell studiekompetanse
Noen studier stiller krav om spesiell studiekompetanse. Det vil i de fleste tilfeller si at du må ha valgt realfag i vg2 og vg3.


Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 10. august 2018.