Fagene for programområdet idrettsfag

Disse programfagene tilbys elever ved St. Hallvard vgs. – studiespesialiserende utdanningsprogram - som det valgfrie programfaget. Idrettsfagene kan ikke kombineres med alle programfag. Mulige kombinasjoner vil variere fra år til år.

Toppidrett (PDF)

Breddeidrett (PDF)

Lederutvikling 1 og 2 (PDF) 

Toppidrett

Skolen tilbyr toppidrett som valgfritt programfag. Programfaget skal gi unge idrettsutøvere som ønsker å satse på målrettet og systematisk trening innen konkurranseidrett, mulighet til det. Vi ønsker å legge til rette for at elevene kan kombinere videregående opplæring med idrett på høyt nivå.

Toppidrett består av tre hovedområder:

  • Treningsplanlegging - omfatter forhold som er viktige for trening på kort og lang sikt og å lage egne planer for treningen ut fra spesialidrettens krav
  • Basistrening - omfatter variert og grunnleggende trening som er viktig for prestasjonsutviklingen og for å forebygge skader
  • Ferdighetsutvikling - omfatter systematisk og målrettet trening av ferdigheter i spesialidretten

Opplæringen skal omfatte temaer som krav til atferd og livsstil, betydning av restitusjon, kosthold og væskebalanse.

En fordypningslærer vil være ansvarlig for undervisning og oppfølging i spesialidretten, evt. i samarbeid med elevenes trenere.

Elevene skal vurderes i programfaget og skal ha standpunktkarakter. De kan trekkes ut til en praktisk / muntlig eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Breddeidrett

Skolen tilbyr breddeidrett som valgfritt programfag. Opplæringen i faget breddeidrett skal gi ungdom mulighet til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring. 

Hovedområder i programfaget:
  • Idrettsaktiviteter
  • Basistrening
  • Fysisk aktivitet og helse

Aktivitetene skal gi utfordring, spenning, glede og mestring og bidra til opplevelser og samhold.


Publisert 26. november 2013, oppdatert 23. januar 2020.