Fagene for programområdet idrettsfag

Disse programfagene tilbys elever ved St. Hallvard vgs. – studieforberedende utdanningsprogram - som det valgfrie programfaget. Idrettsfagene kan ikke kombineres med alle programfag. Mulige kombinasjoner vil variere fra år til år.

Toppidrett (PDF)

Breddeidrett (PDF)

Toppidrett

Skolen tilbyr toppidrett som valgfritt programfag. Programfaget skal gi unge idrettsutøvere som ønsker å satse på målrettet og systematisk trening innen konkurranseidrett, mulighet til det. Vi ønsker å legge til rette for at elevene kan kombinere videregående opplæring med idrett på høyt nivå.

Toppidrett består av tre hovedområder:

  • Treningsplanlegging - omfatter forhold som er viktige for trening på kort og lang sikt og å lage egne planer for treningen ut fra spesialidrettens krav
  • Basistrening - omfatter variert og grunnleggende trening som er viktig for prestasjonsutviklingen og for å forebygge skader
  • Ferdighetsutvikling - omfatter systematisk og målrettet trening av ferdigheter i spesialidretten

Opplæringen skal omfatte temaer som krav til atferd og livsstil, betydning av restitusjon, kosthold og væskebalanse.

En fordypningslærer vil være ansvarlig for undervisning og oppfølging i spesialidretten, evt. i samarbeid med elevenes trenere.

Elevene skal vurderes i programfaget og skal ha standpunktkarakter. De kan trekkes ut til en praktisk / muntlig eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Breddeidrett

Skolen tilbyr breddeidrett som valgfritt programfag. Opplæringen i faget breddeidrett skal gi ungdom mulighet til egenutvikling gjennom bred og allsidig aktivitets- og idrettserfaring. 

Hovedområder i programfaget:
  • Idrettsaktiviteter
  • Basistrening
  • Fysisk aktivitet og helse

Aktivitetene skal gi utfordring, spenning, glede og mestring og bidra til opplevelser og samhold.


Publisert 26. november 2013, oppdatert 20. februar 2020.