Programfag

Ved St. Hallvard vgs tilbys følgende programområder ved studiespesialiserende utdanningsprogram: Realfag, språkfag, samfunnsfag og økonomi.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Alle må velge to fag fra sitt programområde. Disse fagene må en ha både i vg2 og vg3. Det 3. faget kan velges fritt fra de forskjellige programområdene.

Omtale av programfag til valg fra de ulike programområdene finner du her:

 
Publisert 25. oktober 2012, oppdatert 10. august 2018.