KRAFT - program med fokus på selvledelse

Hva er KRAFT?

KRAFT er forkortelse for Kultur, Resultat, Ansvar, Fokus og Tankekraft. Det har til hensikt å bidra til at elevene bruker sin kraft ved å utløse mer av sitt potensiale, reflektere over-, og lære seg metoder knyttet til selvledelse og å takle ulike utfordringer i skolehverdagen og i livet generelt.  Programmet KRAFT slik det er i dag, består av en modell inndelt i 5 ulike temaer:

1. Kultur (skolekultur, klassekultur, støttekultur)

2. Resultat (sette seg mål, identifisere egne og andres styrker)

3. Ansvar (ansvar for egne valg og egen tid)

4. Fokus (konsentrasjon, mindfulness og stressmestring)

5. Tankekraft (problem- og løsningsfokusering, våre tankers innvirkning)

Strukturen for hvert tema er tredelt;

1) introduksjon,

2) refleksjon og

3) handling/ øvelse

Bakgrunn

Resultater fra Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser på St. Hallvard vgs, førte til ønske om å iverksette tiltak for å bedre elevenes faglige motivasjon. Påfølgende høst ble det satt sammen en ressursgruppe med fokus på elevenes selvledelse og det å være proaktiv i eget liv. I utformingen var det vesentlig å skape et rammeverk elever og lærere kunne forholde seg til, og navnet KRAFT er valgt både som fellesbetegnelse for hele prosjektet, samtidig som hver bokstav i ordet står for ett fokusområde knyttet til det å være proaktiv i eget liv. Kristin Nash, lektor ved skolen og sertifisert coach, ble bedt om å forme og lede utviklingsarbeidet og står bak ideen om KRAFT som program.

 

 Se bildekarusell:


Publisert 15. februar 2013, oppdatert 10. august 2018.