KRAFT - program med fokus på selvledelse

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Bakgrunn, innhold og struktur

Resultater fra Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser på St. Hallvard vgs våren 2011, førte til ønske om å iverksette tiltak for å bedre elevenes faglige motivasjon. Påfølgende høst ble det satt sammen en ressursgruppe bestående av mellomleder og en liten gruppe lærere på tvers av fagfelt. Formålet var å se særskilt på studieteknikk som tiltak, men fokus ble ganske raskt endret til elevenes selvledelse og det å være proaktiv i eget liv. Kristin Nash, lektor ved skolen og sertifisert coach, ble bedt om å forme og lede utviklingsarbeidet og står bak ideen om KRAFT som program.

KRAFT har til hensikt å bidra til at elevene bruker sin kraft ved å utløse mer av sitt potensiale, reflektere over-, og lære seg metoder knyttet til selvledelse og det å kunne være robuste i sin skolehverdag. I utformingen var det vesentlig å skape et rammeverk elever og lærere kunne forholde seg til, og navnet KRAFT er valgt både som fellesbetegnelse for hele prosjektet, samtidig som hver bokstav i ordet står for ett fokusområde knyttet til det å være proaktiv i eget liv. Programmet KRAFT slik det er i dag, består av en modell inndelt i 5 ulike temaer:

 

1. Kultur (skolekultur, klassekultur, støttekultur)

2. Resultat (sette seg mål, identifisere egne og andres styrker)

3. Ansvar (ansvar for egne valg og egen tid)

4. Fokus (konsentrasjon, mindfulness og stressmestring)

5. Tankekraft (problem- og løsningsfokusering, våre tankers innvirkning)

Strukturen for hvert tema er tredelt;

1) introduksjon,

2) refleksjon og

3) handling/ øvelse.

 

 Se bildekarusell:


Publisert 15. februar 2013, oppdatert 4. august 2016.