Praksisdager for 10. klasse i uke 46

Du er hjertelig velkommen til å delta på praksisdager i uke 46, mandag 13. november til torsdag 16. november. Fullstendig program er klart etter 26. oktober 2017.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 

Praksisdagene er fra kl. 09.00 til kl. 14.00.

Idrettsfag møter i den nyrenoverte Reistad Arena (St.Hallvardhallen).

Dere må ha med treningstøy og sko.  I løpet av dagen vil dere få felles informasjon og økter med aktivitetslære, treningslære og ledelse,

-Musikk, dans- og drama møter i dramasalen på hovedskolen eller i vårt flotte musikk-/dansebygg (nærmere info kommer).

Det vil bli program i bygget for musikk og dansefag.

Dans/drama må ha med treningstøy og sko

-Studiespesialiserende møter i skolens aula for informasjon og inndeling i grupper.

Dere vil få undervisningsøkter i utvalgte tema innen programområder for realfag, samfunnsfag og språk.

Informasjon om ulike utdanningsprogram finner du på www.vilbli.no og mer om vårt utdanningstilbud

Det kan være lurt å finne ut hvordan du kommer deg til skolen, bussavganger og hvor lang tid det tar å gå fra busstoppet til skolen, før selve besøksdagen. 

Ta gjerne med niste. Skolen har kantine der det kan kjøpes mat/drikke

Adressen til skolen er: St.Hallvard vgs, Jensvollveien 40, telefon 32 24 01 00                    

Kontaktpersoner:

Leder elevtjenesten: Knut Gilhuus E-post:  knut.g...@bfk.no  telefon: 90 03 33 59

Rådgiver Sabine Berg (st.sp,fris) E-post: sabine...@bfk.no telefon: 32 24 01 28

Rådgiver Anita Storm Olsen (st.sp) E-post: anita.sto...@bfk.no telefon: 32 24 01 27

Rådgiver Kristin Nash (dans/drama idr) Epost: kristi...@bfk.no  telefon: 32 24 01 55

Rådgiver Jorun Hermansen (mus) Epost: jorun.he...@bfk.no  telefon: 32 24 01 67

V  E  L  K  O  M  M  E  N  

 

Her kan du få mer informasjon om de ulike utdanningsprogrammene 

Adressen til skolen er: St.Hallvard vgs., Jensvollveien 40,

telefon 32 24 01 00