Praksisdager 2018 for 10. trinn i uke 47

Du er hjertelig velkommen til å delta på praksisdager ved St.Hallvard vgs. Vi tilbyr praksisdager i uke 47, mandag 20. nov til fredag 23. nov. Fullstendig program er klart etter 25. oktober 2018.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

 

 

VELKOMMEN TIL PRAKSISDAGER PÅ ST. HALLVARD VGS

St. Hallvard vgs. er en videregående skole som tilbyr utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrett, musikk, dans og drama. Dessuten har vi en egen avdeling for elever med spesielle behov.

Praksisdagene er fra kl. 09.00 til kl. 14.00.

- Idrettsfag møter i Reistad arena (St. Hallvardhallen).

Dere må ha med treningstøy og sko. I løpet av dagen vil dere få felles informasjon og økter med aktivitetslære, treningslære og ledelse,

- Musikk og Dans møter i vårt Musikk og dansebygg (nærmere info kommer)

Dere får innblikk i ulike musikk/dansefag. Du kan gjerne ta med eget instrument, hvis du har. Dans må ha med egnet treningstøy og sko

-Drama møter utenfor dramasalen på hovedskolen.

Dere får innblikk i ulike dramafag. Ta med egnet tøy til dramaøvelser på gulv.

-Studiespesialiserende møter i skolens aula for informasjon og inndeling i grupper.

Dere vil få undervisningsøkter i utvalgte tema innen programområder for realfag, samfunnsfag og språk. Informasjon om ulike utdanningsprogram finner du på www.vilbli.no og mer om våre tilbud på http://www.st-hallvard.vgs.no/Utdanningstilbud/

Det kan være lurt å finne ut hvordan du kommer deg til skolen, bussavganger og hvor lang tid det tar å gå fra busstoppet til skolen, før selve besøksdagen.

Ta gjerne med niste. Skolen har kantine der det kan kjøpes mat/drikke.

Adressen til skolen er: St.Hallvard vgs., Jensvollveien 40, telefon 32 24 01 00

Kontaktpersoner: Leder elevtjenesten: Knut Gilhuus. Epost: knut.g...@bfk.no telefon: 90 03 33 59 -Rådgiver Sabine Berg (st.sp) Epost: sabine...@bfk.no telefon: 32 24 01 28 -Rådgiver Anita Storm Olsen (st.sp) Epost: anita.sto...@bfk.no telefon: 32 24 01 27 -Rådgiver Kristin Nash (dans/drama idr)Epost: kristi...@bfk.no telefon: 32 24 01 55 -Rådgiver Jorun Hermansen (mus) Epost: jorun.he...@bfk.no telefon: 32 24 01 67

Her kan du få mer informasjon om de ulike utdanningsprogrammene